Hoppande hundar

TRÄNINGSTIPS TILL DIG SOM HAR EN HUND SOM:
RUSAR FRAM OCH HOPPAR OCH SKÄLLER PÅ BESÖKANDE GÄSTER
Ett inte alls ovanligt problem som tar lite tid och tålamod att jobba bort.
Om Ni är många i Er familj som försöker träna hunden, är det bra om Ni enas om hur Ni ska
hantera detta.
Här är det flera olika delmoment som med fördel kan tränas parallellt för att få det hela att
fungera.
A) Att få din valp/hund att inte hoppa när den träffar nya människor eller bekanta som gör
den extra glad är ganska lätt att träna. Man behöver hjälp av en eller ett par
”figuranter/goda vänner” i sin omgivning, som har tid och lite tålamod. Arrangera möten
där varje ögonblick när hundens alla 4 tassar är på marken förstärks. Om det är svårt att
se, kan ni vara ytterligare en hjälpreda som håller koll på tassarna, detta så att Ni lyckas
klicka i rätt ögonblick. Börja t ex när hunden är lite trött och i en mycket lugn miljö.
Kanske finns personen redan i omgivningen och Ni rör Er sporadisk i den riktningen innan
själva mötet sker. Sedan (när det fungerar bra) kan det bli lite svårare genom att
personen kommer in i byggnaden eller mot Er ute för att hälsa.
Detta gäller: Så snart någon tass lyfter i försök att hoppa, vänder sig figuranten bort
(rygg mot hund och passiv). Så snart hunden har alla tassar på marken och hunden sitter
(om så önskas), vänder sig figuranten mot hunden igen för att hälsa. Börjar hunden
hoppa, avbryts detta omgående på samma sätt (vänder sig bort).
Detta upprepas regelbundet med olika personer och i olika miljöer utanför hemmet och i
hemmet. När hunden klarar detta bra, kan Du börja sätta ett kommando på det t ex
”hälsa fiiint!. Jobba mycket med detta och belöna rikligt!
B) Att få hunden att självmant söka upp korgen/bädden/platsen eller buren kräver också
lite tålamod. Börja att klicka när hunden går och lägger sig på denna plats spontant.
Belöna mycket rikligt!
Om Du jobbar med en bur: Kan det bli nödvändigt att belöna i bakre delen av buren. Det
kanske är nödvändigt att få in hunden i buren genom att förstärka varje rörelse mot
buren. Efter hand kanske att den nosar på buren eller sätter tassen mot den (eller
öppningen). Nu kan belöningen börja att levereras inne i buren. Efter hand längre in i
buren. Se till att hunden uppfattar det som mycket trevligt att gå in för att få sin
belöning. Mycket belöning och mycket gott! Nu är det förhoppningsvis så att hunden
provar att gå in för att se om belöning kan ges. Fortsätt att förstärka och sätt ett namn
på korgen/gå hem/buren/plats eller liknande, först precis innan hunden går in (när du ser
att den är på väg). Sedan kan Du testa om hunden går dit på ditt kommando.
Det kan vara praktiskt att ha belöning (hundkex/godis mm) ovanför denna plats (i hylla
eller liknande) så att det går fort och alltid finns tillgängligt. Öva regelbundet på att få
hunden att gå och lägga sig på ditt kommando och belöna hela tiden rikligt.
Sedan gäller det att få hunden att stanna kvar en stund. I början kan förstärkningen
(klick och belöning) komma efter några sekunder, sedan flera sekunder. När hunden
ligger kvar längre kan ny belöning ges (för att stanna kvar). Självklart spontant också när
hunden själv väljer att ligga där längre stunder och vila. Låt den här leken/träningen bli
en del av Era dagliga övningar/rutiner. Ibland kan det bli en rolig lek som följer (efter
att hunden legat kvar en stund), ibland en extra god belöning som serveras i en skål i
korgen (t ex kladdig, god kattmat eller liknande, något som hunden verkligen gillar).
C) Nu börjar det bli tid att prova med små moment av störning. Börja med att någon rör sig
utanför dörren/går på verandan/pratar utanför dörren eller liknande, följt av att Du
sänder hunden till sin plats. Övningen kan också göras när hunden ligger på plats och
belöna att den ligger kvar. Sedan kan personen ringa på dörren eller knacka och sedan gå
därifrån. Be hunden gå till plats eller stanna på plats. Belöna rikligt om detta lyckas,
annars får Ni göra det lite lättare för hunden. Personen kan nu komma tillbaka igen
upprepade gånger (ca 5 min mellan). Ingen öppnar dörren. Hunden belönas för att gå och
lägga sig och stanna i korgen.
Nästa steg är att man öppnar dörren när figuranten ringer på (efter att hunden sänts till
plats). Stannar hunden, belönas det rikligt. Rusar den upp och mot dörren försvinner
figuranten och dörren stängs. Nu är målet att hunden ska kunna gå och hälsa på
”besökaren” utan att hoppa när Du säger t ex ”hälsa fiiiint”. Rusar hunden och skäller,
vänder sig figuranten mot dörren och går. Hoppar den det minsta vänder sig besökare
bort. Nu är Ni mycket nära målet med dessa övningar. Öva många gånger och gör det till
en vardaglig händelse att det kommer någon och att det inte är en stor sak. Det kan bara
vara ett ypperligt tillfälle för Er hund att ”tjäna” några goda belöningar. Ett tillfälle som
Er hund förhoppningsvis vill ta vara på. Blir det för svårt, eller belöningen inte är
tillräckligt god/attraktiv, får Ni se över Er kriterieplan. Kanske måste Ni gå tillbaka och
göra det lite lättare eller så kanske något godare måste tas fram (i alla fall när Ni ökar
på svårigheterna/höjer kriterierna).
Att tänka på: Använd inte en figurant som är rädd för hundar eller har tendens att dra
upp/vifta med händer och armar (vilket lockar hunden att hoppa eller tror att det är lek)
Var lugn och sansad med vardaglig röst. Försök att visa hunden (på ditt sätt och med din röst)
att det är vardagliga saker och inget du hetsar upp dig över.
Vid ev bakslag gäller det att inte tappa tron på att detta kommer att lyckas. Ryt inte åt hunden
om den misslyckas. Försök i stället att hjälpa den att göra rätt. När hunden lyckas, bjud in till
roliga lekar med glada röster eller ett träningspass som hunden längtar efter (förhoppningsvis).
Glöm inte att underhålla detta även när det börjar gå riktigt bra och se till att alla i familjen
hjälps åt att vara konsekventa med detta:
När det ringer på dörren, ber Ni hunden att gå och lägga sig. När den ligger stadigt på plats
öppnar Ni dörren och välkomnar besökaren som hunden sedan får hälsa ”fiiiint” på (om den vill).
Ibland försvinner intresset när själva rusandet, upphetsningen och ivern inte längre finns med.
Då är ju det Ok också! Kanske att hunden vill ligga i fred i stället.
Har Ni flera hundar: Tyvärr krävs det ändå mer tid och tålamod att träna detta med bra
resultat. Bäst är om Ni kan börja med att träna detta individuellt med varje hund (eller den eller
de hundar som utgör problemet). Kanske att tillfälle ges när husse eller matte går ut med övrig
hund/hundar. Efter hand kan det testas med hundarna tillsammans. Om de ”triggar” varandra och
det hela misslyckas, får man gå tillbaka lite i planen innan man provar med hundarna tillsammans
igen när övningarna görs.
Lycka till!

Speak Your Mind

*