Hunden drar i kopplet

Ett inte alls ovanligt problem som tar lite tid och tålamod att jobba bort.
Om Ni är många i Er familj som går med hunden och Ni inte alltid har tid och tålamod att jobba med hunden på de vardagliga promenaderna, intresset att träna hunden är ofta olika stort. Då kan det ibland kännas som om man får ”börja om” när någon annan gått med hunden och låtit den dra. Ett bra tips är därför att beställa en nosgrimma. På Canis hemsida (som du finner en länk till på denna sida) kan du beställa en bra nosgrimma som heter ”Gentle Leader”. Den gör att hunden inte kan dra eller komma framåt genom att dra. Ändå är den helt skonsam och smärtfri för hunden. Efter hand som du får resultat av träningen och din hund drar mindre, kan nosgrimman fasas ut. Börja alltså gärna med att beställa denna grimma i rätt storlek!

Nu till arbetet:
Ett bra sätt att se resultatet och era konkreta framsteg är att mäta upp en vägsträcka där Du regelbundet tränar på att gå med hunden kopplad. Förslagsvis 100m. Gör markeringar t ex i dikeskanten eller liknande så att Ni kan komma tillbaka och jobba på samma sträcka om igen.

Här går du med hunden (utan grimma men med koppel och halsband), helst dagligen eller så ofta du hinner. Försök att mäta upp eller räkna steg under sträckan då hunden inte drar i kopplet och notera det. Kanske kan en familjemedlem hjälpa till att räkna. Skriv upp det och datum.

När denna lugna och störningsfria sträcka börjar fungera till belåtenhet, är det dags att flytta sträckan lite närmare områden där fler hundar rör sig (och kissar) om det nu är det som hetsar upp din/er hund. Vid ”bakslag” är det bara att gå tillbaka till den lite lugnare miljön ett tag igen.

Övningarna går ut på att Du inte låter hunden vinna mark framåt genom att dra. När så
sker (kopplet blir spänt) gör du något av följande utan kommentar (absolut inte arga ord,
gester eller kommentarer):
– Stanna och invänta att hunden vänder och kommer tillbaka till din sida. Det kan ta tid i
början då det ska ske utan att du drar i kopplet. När så sker, klicka och belöna på din
vänstra sida.
– Alternativt få hunden att gå ett helt varv runt dig och komma runt till din vänstra sida.
Detta gör du genom att leda honom/henne runt utan ryck eller hårda drag. Alternativt
börja gå åt motsatt håll.
Det gäller att vara konsekvent under dessa träningsstunder. Förstärk allt som har med kontakt, blick bakåt mot dig och naturligtvis stunder när kopplet är slakt (ej spänt). Efter hand kan dina krav bli lite högre men fortsätt att belöna rikligt när hunden går vid din sida eller helt enkelt inte drar. Tänk på att om hunden kommer bak för belöning och sedan rusar fort framåt (inte ovanligt i början), inte förstärka när den redan är på väg framåt i full fart (det kan ha motsatt effekt). Tålamod och envishet kommer att ge resultat.
Ovanstående arbete kan med fördel tränas parallellt med övningar när du tränar hunden på andra färdigheter (framför föraren mappen). Här kan du förstärka när hunden kommer in till din vänstra sida och t ex använda ditt vänstra pekfinger för att hjälpa hunden att komma rätt till din sida. Träna i så fall först separat (t ex hemma i köket) att klicka när hunden sätter sin nos på ditt pekfinger (inte att du sätter fingret mot nosen, hunden ska göra rörelsen). Jobba med det tills hunden klarar att hålla några sekunder, du försöker att öka tiden sakta tills detta går bra.

Pendla mellan 0-3 sekunder innan du klickar och belönar, självklart bara när hunden klarat av att göra uppgiften enligt de kriterier du satt (på den tid, det avstånd, i den miljö som du bestämt).

Sedan kan du försöka att ”dra med hunden” en liten bit genom att röra fingret en liten bit (någon cm i början). När detta går bra kan du t ex ibland, med fingrets hjälp, visa hunden in i rätt position vid din sida när den kommer till dig. Men detta arbete är inte absolut nödvändigt för det huvudsakliga arbetet att förebygga dragandet, det kan bara bidra till att det går lite lättare.

Efter ett pass där dessa typer av övningar ingår (t ex stå, sitt, ligg, fingertarget, dragkamp, lek och annat mm) ingår, eller efter en tur i skogen med mycket lek och spring, är hunden trött eller i alla fall tillfredsställd och lugn (den ska också vara väl rastad).

Det är DÅ som det passar bra att träna på att gå med hunden i koppel! Här kommer resultatet att synas snabbast. Motsatsen, när du går ut med hunden orastad där många andra hundar vistas mm, kan vara hopplöst i början och då är det lämpligt att ha grimman på, eller i vart fall ha betydligt lägre krav på hunden. I denna miljö kan du successivt ställa större krav när ni nått framgångar i lugna och ostörda miljöer. Ett bra sätt är då att börja på lite håll och jobba närmare det som gör hunden så ivrig efter hand som hunden klarar att gå utan att dra i kopplet i den mer ostörda miljön.

Att tänka på: Ögonblicket du klickar är viktigt, hunden kan precis vara på väg att börja dra eller
springa framåt, från dig och då är det ju lite olyckligt med ett sent klick. Men skadan är aldrig
större än att det kan förbättras nästa gång. Försök hela tiden att bli så exakt med ditt klick som
du kan. Precis när hunden saktar av och vänder tillbaka till dig är ett utmärkt tillfälle att
förstärka, men så småning om vill man få tillfälle att förstärka när hunden klarar att gå vid din
sida, utan att dra framåt. Ibland kan hunden gå fint en liten bit och allt är bra, glöm då inte att
belöna det! Belöna alla trevliga beteenden du ser hos hunden på Era promenader. Kanske att den
sätter sig och väntar när du möter en bekant mm.
Efter hand kommer du att få mer och mer av det du så gärna vill ha (en hund som går fint i
kopplet och söker kontakt med dig då och då) och mindre av allt du inte vill ha.
Det är det som är finessen med klickerträning! ?
Lycka till!
Kriterieplan att jobba efter:
Börja i ostörd miljö där hunden är mycket harmonisk eller van att vara utan att hetsa upp sig.
I början passar det bra att träna på detta efter en lång tur i skogen eller ett träningspass.
Hunden är lite trött alltså. Har du tränat just att gå fritt följ eller fot vid din sida innan, så har
du lite gratis om Du tränar detta direkt efter.
Jobba till att börja med i korta pass med ca 10-15 steg (lättast att räkna upp sträckan med dina
steg). Räkna hur många steg som Ni klarar utan att hunden drar (eller bättre om någon räknar åt
Dig). Till att börja med kan det vara lämpligt att förstärka varje gång hunden tittar på dig eller
vänder sig mot dig när du stannar (som följd av att den drar).
Nästa steg är att du väntar på att hunden tar några steg tillbaka mot dig (när den märker att
den absolut inte kommer framåt genom att dra).
När hunden börjar komma tillbaka till dig och ansluta vid din sida, börjar du att bara förstärka
de ögonblick då den går vid din sida utan att försöka att sticka framåt igen (löst koppel). Det kan
från början vara korta sekunder. Försök att börja dra på det och klicka lite oregelbundet (men
fortfarande bara när den går bra utan att dra), kanske 1-3 sekunder och sedan 2-5 och 3-7 sek
osv. OBS! Viktigt med timing då ögonblicket efter att hunden inte drar och går fint, kan följas
att ett ryck framåt (det vill vi inte förstärka).
För att få hunden att klara att gå utan att dra längre och längre stycken:
Från början kan man få nöja sig med bara två steg eller ett par sekunder. När det går fint,
försök att räkna ytterligare ett steg eller sekund innan Du klickar. Klicka ALDRIG när hunden
redan drar framåt (den vill i regel helst gå 3m före och med spänt koppel). Varken på väg dit
eller där duger. Löst koppel och gå vid din sida eller i alla fall nära, utan att vara på väg framåt
gäller. Räkna på det sätt vi kallar ”ping pong”. Om det går bra 1 sekund, efter att du klickat och
belönat för det, börja om och klicka efter 2 sekunder, kör sedan t ex så här:
2 sek, 1 sek, 3 sek, 2 sek, 4 sek, 3 sek, 4 sek, 3 sek, 5 sek, 4 sek, 5 sek, 4 sek, 6 sek osv. Alltså
oregelbunden upptrappning som hunden knappast märker att det blir svårare av.
De är nämligen mycket lätt för oss och hunden att fastna i exakt antal steg och sekunder och
det är svårt att komma vidare om man själv också klickar efter exakt samma tid hela tiden.
Begreppet ”ping pong” återkommer i mycket av vår träning.
OBS! ”Rädda” inte hunden genom att klicka när du ser att den håller på att falla ur/precis börjar
dra framåt! Då är det för sent! Börja om och gör det lite lättare (fånga rätt beteende lite
tidigare eller flytta till en mer ostörd miljö). När hunden lyckas, försök att öka lite igen enligt
ovanstående!
När detta börjar gå bra, är det dags att flytta till lite svårare miljö, kanske med lite lägre krav
på tid i början (så att hunden får chans att lyckas). Kanske kan Ni nu vistas lite närmare andra
hundar på hundklubben eller bara stråk där de vistas. Om det är annat som triggar din hund att
dra, är det just det ni försöker att närma er.
När detta också börjar gå bra, kan Ni med någon bekants hjälp prova att utsätta hunden för lite
störning: T ex någon som leker med sin hund och boll en bit ifrån där Ni går förbi eller någon med
en löptik (eller vad det nu kan vara som är en bra störning). Om din hund börjar dra, stannar du.
När den slutar dra och vänder sig mot dig eller bara går lugnare, belönar Du rikligt. Hjälp hunden
att lyckas hela tiden. Blir det för svårt, gör det lite lättare!
Låt det ”kosta lite” att göra fel: Märker du att hunden glatt tar sin belöning och genast
försöker att sticka fram igen med spänt koppel, låt det kosta! Gå då fram till hunden och ta tag i
kopplet nära halsbandet (utan att låta eller vara arg), led den tillbaka förbi ursprungsplatsen och
5-10-15m längre bak. Ge hunden en ny chans att starta vid din sida (den har nu hamnat långt
bakom alla goda dofter den ville nå till). Upprepa om och när det blir nödvändigt!
Tanken och målsättningen med detta arbete är:
Att du ska kunna gå med hunden/hundarna i vanligt koppel, alltså halsband och koppel (ej
strypkoppel) och hunden/hundarna går vid din närhet/sida utan att dra i kopplet (som ska vara
löst). När du stannar ska hunden/hundarna stanna. När Du vänder ska hunden vända osv. Med
barnvagn, matkassar, väskor mm ska det vara en behaglig tur utan trassel och dragkamp.
Har Ni flera hundar: Det krävs ändå mer tid och tålamod att träna detta med bra resultat.
Varje hund ska tränas individuellt. När Ni går med hundarna tillsammans är det därför en bra ide
att använda nosgrimma under de vardagliga promenaderna (så att de inte triggar varandra att
dra och fördärva det arbete och de framgångar Ni gjort). Efter hand som träningen går bättre
kan Ni prova Er fram med att gå med hundarna tillsammans utan nosgrimman (med halsband och
koppel eller sele). Men var noga med att inte låta dem vinna mark framåt genom att dra (viktigast
av allt med detta arbete)! Har Ni andra i familjen som går med hunden ibland är nosgrimman
också mycket bra. Det gör att arbetet inte går fördärvat då hunden ”kommer undan” med att dra
för andra i familjen. Bäst är om man kan enas om hur Ni ska hantera detta och alla jobbar åt
samma håll!
Kom ihåg, det sker inte över en dag, men tålamod och målmedveten träning ger resultat!
Lycka till!

Speak Your Mind

*