Inlärning

VÅR INLÄRNING GÅR UT PÅ FÖLJANDE
– Permanent förändring av beteende som resultat av erfarenhet.
Klickerträning bygger på fyra faktorer:
1) Användning av positiv förstärkare, negativt straff & utsläckning för att förändra
beteendet.
2) Bygg på hundens eget initiativ och använd så lite hjälper som möjligt för att få fram
nya beteenden.
3) Systematisk användande av betingad förstärkare (t ex klicker) som alltid ger
belöning/godis/lek mm.
4) Man bygger på beteendevetenskapliga teorier och fokuserar på observerbara
faktorer.
Vi: 1) ger/belönar, 2) vi håller tillbaka (handen med gobiten stängs/försvinner t ex tills
hunden hittar tillbaka till rätt beteende eller leksaken hålls tillbaka). 3) vi tar bort något
hunden vill ha (godbit/leksak) eller möjligheten att tjäna dessa.
KLICKERN
– Är inte en inkallningssignal.
– Ej heller någon ”remote kontroll”, håll den diskret vid din sida gömd i handen.
– Rikta den inte mot hunden.
– Klickern avslutar handling. Vad som sker efter klicket har liten betydelse, (belöningen
ska alltid levereras i alla fall).
– Klicket är en bro till belöningen som ger dig lite tid att levererar, det talar om exakt
när hunden gör rätt (om du lär dig vara mycket exakt med din timing?)
1 klick = Alltid en gobit eller boll lek mm.
4 VIKTIGA PUNKTER – T K F F
Fokusera på dessa och du hittar alltid lösningar:
1) Timing (hur precist du förstärker eller vilket beteende du förstärker).
2) Kriterier (vad hunden ska göra för att vi förstärker).
3) Förstärkningsfrekvens (hur länge, hur många gånger hunden kan utföra beteendet).
4) Förstärkningskvalitet (hur mycket hunden gillar belöningen).
EN LYCKAD REPETITION ÄR
– Hunden presterar enligt ditt kriterie (det du satt som mål) eller
bättre/snabbare/snyggare.
– Det utförs inom den bestämda tiden.
– Du klarar att klicka beteendet precist och belöna med något hunden verkligen vill ha.
Misslyckad övning:
– Hunden utför inte det du satt som mål.
– Den gör det inte inom den bestämda tiden.
– Du lyckas inte klicka för beteendet precist eller belöningen tycks inte uppskattad.
Vår målsättning: är att hunden ska lyckas med det vi tränar på till minst 80%, alltså 4 av
5 gånger. Först då är vi redo att gå vidare och göra det lite svårare/höja kriterierna.
1 klick = Alltid en gobit eller boll lek mm.
Vad vi ska göra med allt detta – vart vi så småningom ska komma:
Vi kallar grundfärdigheterna för ”bokstäver”. Längre fram sätter vi ihop många av dem
till delmoment ”ord”, som sedan kedjas ihop till moment ”meningar” och om man vill,
slutligen träningstävling ”bok”. Från att arbeta med hunden framför sig, vinklar man om
så att man får hunden vid sin sida (först när den kan allt detta bra). Det är strax före det
som vi också sätter kommandon (ord) på de olika beteenden vi utvecklat och fått fram till
belåtenhet t ex SITT. Men vi gör det först när det utförs mycket bra och till vår
belåtenhet.
Ungefär som att dreja en kruka: Vi formar och petar i hur vi vill ha den, innan vi
slutligen bränner den till sin slutliga form. Då vet hunden att t ex ligg är just ett perfekt
läggande och inget annat. Vi får det vi format fram och satt namn på och inget annat.
Det är lättare för hunden att veta vad ett perfekt, snabbt och snyggt läggande är, om den
varit delaktig i att utveckla det och till slut bara väntar på att få tillfälle att utföra det
när det fått ett namn (som alltid kommer att sammanknippas med det färdiga, perfekta
utförandet och inget annat).
Vi blandar INTE i våra träningspass: där hunden bjuder spontana beteenden med
träning där hunden ska utföra beteenden endast på kommandon.
Men vägen är lång och vi ska lära oss mycket mer och ha mycket kul med våra hundar. Vi
tar ett steg i taget!
Förhoppningsvis har detta givit Er en liten inblick i klickerträningens värld och väckt
Ert intresse!
MTW
April -09

Speak Your Mind

*